มลพิษในอากาศ เกิดจากอะไร  แล้วเราจะป้องกันอย่างไร

Taylor County  > Environment >  มลพิษในอากาศ เกิดจากอะไร  แล้วเราจะป้องกันอย่างไร
สิ่งแวดล้อม
0 Comments

มลพิษในอากาศ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายของเราได้มากที่สุด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย ถ้าหากไม่มีการป้องที่ดี และสาเหตุที่ทำให้เกผลพิษทางอากาศ ก็เป็นเพราะว่าสิ่งแววดล้อมถูกทำลายนั่นเอง เมื่อไม่มีธรรมชาติที่ดี มลพิษก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

เพื่อให้เราได้ตระหนักในเรื่องของอันตรายจากมลพิษทางอากาศมากขึ้น เราจะมาดูกันว่าสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ แล้วเราจะช่วยกันป้องกันได้อย่างไร เพื่อไม่ให้สถานการณ์แย่กว่าเดิม

สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศ

1.เกิดจากธรรมชาติ

ปัญหาเรื่องของไฟป่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้านแรงพอสมควรและยากที่จะป้องกันได้ เป็นสาเหตุใหญ่อีกหนึ่งข้อที่สร้างผลเสียให้กับธรรมชาติได้มาก และเมื่อเกิดไฟป่าแต่ละครั้งก็จะกินไฟพื้นแทบจะหมดทั้งป่า ควันที่เกิดจากไฟป่าเหล่านั้นก็จะเป็นมลพิษในอากาศนั่นเอง

2.เกิดจากฝีมือมนุษย์

อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาได้แก่

  • การเผาไร่ การเผาไร่นาของเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพเราะว่าไม่มีการลงโทษคนเหล่านั้น จึงทำให้มีการเผาอยู่เรื่อยๆ จนทำให้คนอื่นเดือนร้อนตาม
  • การใช้รถยนต์มากเกินไป ปัญหาเรื่องของการเพิ่มาจำนวนของรถยนต์ ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา PM2.5 ที่มาจากไอเสียของรถยนต์ ยิ่งเป็นเมืองที่มีคนอยู่แออัด ก็จะยิ่งสร้างผลกระทบได้มากเท่านั้น
  • โรงงานอุตสาหกรรม โรงานหลายโรงงานที่ไม่มีการจัดการมลพิษที่ดี และแอบปล่อยควันพิษออกสู่อากาศอยู่เสมอ ก็เป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศได้เช่นกัน และส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสารเคมีที่อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ทั้งสิ้น 

เราจะช่วยลดมลพิษทางอากาศเหล่านี้ได้อย่างไร

1.ใช้รถยนต์ให้น้อยลง

ถ้าหากทุกคนช่วยกันลดความสะดวกสบายด้วยการใช้รถยนต์ และเปลี่ยนมาเป็นการใช้รถสาธารณะแทน ก็จะเป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อย่างดีทีเดียว เหมือนในช่วงที่เราอยู่บ้านกันในช่วงเกิดวิกฤติ ซึ่งมีรถยนต์วิ่งน้อยมาก ผลที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องมลพิษน้อยลง

2.ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด

การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง หรือทิ้งขยะโดยที่ไม่แยกก่อน เมื่อนำไปกำจัดก็จะเป็นการกำจัดที่มีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศได้ วิธีการป้องกันก็คือต้องเริ่มต้นจากการแยกขยะให้เป็นที่เป็นทางก่อน เมื่อจัดการขยะได้ตามประเภทอย่างสมบูรณ์ ปัญห่าเหล่านี้ก็จะลดลงเช่นกัน

3.ไม่เผาขยะ

ถ้ามีขยะในไร่นา หรือขยะตามบ้านก็ตาม ควรหลีกเลี่ยนงการเผา และควรเปลี่ยนมาใช้การฝังแทน เพราะถ้าหากทุกคนไม่เผา ควันพิษที่เข้าสู่อากาศก็จะน้อยลงกว่าเดิมแน่นอน

เพราะเหตุนี้เอง การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ตอนนี้ จึงเป็นสิ่งทุกคนควรทำ ที่ควรทำตอนนี้ก็เพราะว่า เราไม่สามารถทำให้สิ่งแวดล้อมหรืออากาศกลับมาดีได้ภายในวันเดียว ต้องอาศัยระยะเวลานานพอสมควร ยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่ ปัญหามลพิษในอากาศก็จะก็จะหายไปได้เร็วเท่านั้น แล้วชีวิตเราก็ไม่ต้องมาเสี่ยงอันตรายทุกวัน