สิ่งแวดล้อม

มลพิษในอากาศ เกิดจากอะไร  แล้วเราจะป้องกันอย่างไร

0 Comments

มลพิษในอากาศ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายของเราได้มากที่สุด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย ถ้าหากไม่มีการป้องที่ดี และสาเหตุที่ทำให้เกผลพิษทางอากาศ ก็เป็นเพราะว่าสิ่งแววดล้อมถูกทำลายนั่นเอง เมื่อไม่มีธรรมชาติที่ดี มลพิษก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เพื่อให้เราได้ตระหนักในเรื่องของอันตรายจากมลพิษทางอากาศมากขึ้น เราจะมาดูกันว่าสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ แล้วเราจะช่วยกันป้องกันได้อย่างไร เพื่อไม่ให้สถานการณ์แย่กว่าเดิม สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศ 1.เกิดจากธรรมชาติ ปัญหาเรื่องของไฟป่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้านแรงพอสมควรและยากที่จะป้องกันได้ เป็นสาเหตุใหญ่อีกหนึ่งข้อที่สร้างผลเสียให้กับธรรมชาติได้มาก และเมื่อเกิดไฟป่าแต่ละครั้งก็จะกินไฟพื้นแทบจะหมดทั้งป่า ควันที่เกิดจากไฟป่าเหล่านั้นก็จะเป็นมลพิษในอากาศนั่นเอง 2.เกิดจากฝีมือมนุษย์ อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาได้แก่ การเผาไร่ การเผาไร่นาของเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพเราะว่าไม่มีการลงโทษคนเหล่านั้น จึงทำให้มีการเผาอยู่เรื่อยๆ จนทำให้คนอื่นเดือนร้อนตาม การใช้รถยนต์มากเกินไป


สิ่งแวดล้อม

เราจะป้องกันอันตรายจากมลภาวะทางอากาศได้อย่างไร

0 Comments

เมื่อธรรมชาติถูกทำลายลง สิ่งที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกนั่นเอง อย่างเช่นในช่วงนี้ที่เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ หรือที่เรียกว่า PM 2.5 กันบ่อยมาก ที่สามารถเป็นอันตรายกับชีวิตมนุษย์ได้เลย หลายคนต้องได้รับอันตรายจากปัญหาเหล่านี้ ซึ่งปัญหาหลักก็มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น จึงทำให้หลายจังหวัดต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิดผลพิษทางอากาศ 1.การใช้รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อรถยนต์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม การปล่อยของเสียออกสู่อากาศก็มากขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน ซึ่งไอเสียที่เกิดจากรถยนต์ ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้มากที่สุด  2.การเผาไร่ เผานา เกษตรกรบางคนมักง่าย เวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว ก็มักจะเผาทำลายไร่นาเพื่อทำการปลูกใหม่ทันที และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้รับมลพิษทางอากาศจนถึงทุกวันนี้  3.การเผาขยะ  อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่น เพราะคนบางกลุ่มไม่มีการคัดแยกขยะ แล้วนำมาทิ้งในสถานที่ที่จัดเอาไว้ให้ แต่เลือกจะกำจัดด้วยการเผาแทน ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยตรง


ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

0 Comments

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นสามารถที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือช่วยไม่ทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นด้วย เราเองจึงไม่ควรที่จะต้องมองข้ามเลยกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้เรานั้นได้เจอกับอากาศที่ดีๆแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะทำให้เป็นมลพิษได้ อันนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างมาก เราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามและก็ให้ความสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ทุกๆอย่างสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยทำให้เราได้หายใจสะดวกเพราะเราจะอยู่กับอากาศที่มีความบริสุทธิ์ด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลย ในตอนนี้เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้เพื่อช่วยกันลดโลกร้อนได้คนละไม้คนละมือหรือคนละบ้านได้ เราเองจึงควรที่จะต้องร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อให้ธรรมชาติของเรานั้นยังคงอยู่อย่างงดงามที่สุดด้วย ทุกๆอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจอีกเช่นกัน หลายๆคนก็คงอยากที่จะให้สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของเรานั้นมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยในเรื่องนี้ ยิ่งหลายๆคนนั้นปลูกต้นไม้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งเลยด้วย การปลูกต้นไม้นั้นก็เพื่อให้สภาพสิ่งแวดล้อมของเรานั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นไปด้วย หากเราเป็นคนที่รู้จักที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมก็จะชอบทำให้ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นไปในทางบวกมากกว่าทางลบนั่นเอง ทุกๆอย่างถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเราเองจึงมองข้ามไปไม่ได้เลย ถ้าหากเราอยากที่จะมีสภาพแวดล้อมดีๆในสังคมก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยทำให้ธรรมชาติของเรานั้นได้เติบโตยิ่งขึ้นในทุกๆวันด้วย เรื่องของสิ่งแวดล้อมในตอนนี้นั้นจึงเป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจมากๆกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นส่วนที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขในชีวิตเพราะเราจะได้สูดอากาศที่ดีและบริสุทธิ์ เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้อยู่ในสภาพสังคมที่มีธรรมชาติที่สวยงามอย่างยิ่ง อันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเลย สิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราก็ร่วมกันสร้างและทำให้เมืองของเรานั้นมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองเหมือนกันถ้าหากเราทำให้ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนั้นงดงามยิ่งขึ้นด้วย