สิ่งแวดล้อม

มลพิษในอากาศ เกิดจากอะไร  แล้วเราจะป้องกันอย่างไร

0 Comments

มลพิษในอากาศ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายของเราได้มากที่สุด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย ถ้าหากไม่มีการป้องที่ดี และสาเหตุที่ทำให้เกผลพิษทางอากาศ ก็เป็นเพราะว่าสิ่งแววดล้อมถูกทำลายนั่นเอง เมื่อไม่มีธรรมชาติที่ดี มลพิษก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เพื่อให้เราได้ตระหนักในเรื่องของอันตรายจากมลพิษทางอากาศมากขึ้น เราจะมาดูกันว่าสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ แล้วเราจะช่วยกันป้องกันได้อย่างไร เพื่อไม่ให้สถานการณ์แย่กว่าเดิม สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศ 1.เกิดจากธรรมชาติ ปัญหาเรื่องของไฟป่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้านแรงพอสมควรและยากที่จะป้องกันได้ เป็นสาเหตุใหญ่อีกหนึ่งข้อที่สร้างผลเสียให้กับธรรมชาติได้มาก และเมื่อเกิดไฟป่าแต่ละครั้งก็จะกินไฟพื้นแทบจะหมดทั้งป่า ควันที่เกิดจากไฟป่าเหล่านั้นก็จะเป็นมลพิษในอากาศนั่นเอง 2.เกิดจากฝีมือมนุษย์ อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาได้แก่ การเผาไร่ การเผาไร่นาของเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพเราะว่าไม่มีการลงโทษคนเหล่านั้น จึงทำให้มีการเผาอยู่เรื่อยๆ จนทำให้คนอื่นเดือนร้อนตาม การใช้รถยนต์มากเกินไป


สิ่งแวดล้อม

เราจะป้องกันอันตรายจากมลภาวะทางอากาศได้อย่างไร

0 Comments

เมื่อธรรมชาติถูกทำลายลง สิ่งที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกนั่นเอง อย่างเช่นในช่วงนี้ที่เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ หรือที่เรียกว่า PM 2.5 กันบ่อยมาก ที่สามารถเป็นอันตรายกับชีวิตมนุษย์ได้เลย หลายคนต้องได้รับอันตรายจากปัญหาเหล่านี้ ซึ่งปัญหาหลักก็มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น จึงทำให้หลายจังหวัดต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิดผลพิษทางอากาศ 1.การใช้รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อรถยนต์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม การปล่อยของเสียออกสู่อากาศก็มากขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน ซึ่งไอเสียที่เกิดจากรถยนต์ ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้มากที่สุด  2.การเผาไร่ เผานา เกษตรกรบางคนมักง่าย เวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว ก็มักจะเผาทำลายไร่นาเพื่อทำการปลูกใหม่ทันที และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้รับมลพิษทางอากาศจนถึงทุกวันนี้  3.การเผาขยะ  อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่น เพราะคนบางกลุ่มไม่มีการคัดแยกขยะ แล้วนำมาทิ้งในสถานที่ที่จัดเอาไว้ให้ แต่เลือกจะกำจัดด้วยการเผาแทน ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยตรง