เราจะป้องกันอันตรายจากมลภาวะทางอากาศได้อย่างไร

Taylor County  > Environment >  เราจะป้องกันอันตรายจากมลภาวะทางอากาศได้อย่างไร
สิ่งแวดล้อม
0 Comments

เมื่อธรรมชาติถูกทำลายลง สิ่งที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกนั่นเอง อย่างเช่นในช่วงนี้ที่เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ หรือที่เรียกว่า PM 2.5 กันบ่อยมาก ที่สามารถเป็นอันตรายกับชีวิตมนุษย์ได้เลย หลายคนต้องได้รับอันตรายจากปัญหาเหล่านี้ ซึ่งปัญหาหลักก็มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น จึงทำให้หลายจังหวัดต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย

สาเหตุที่ทำให้เกิดผลพิษทางอากาศ

1.การใช้รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อรถยนต์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม การปล่อยของเสียออกสู่อากาศก็มากขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน ซึ่งไอเสียที่เกิดจากรถยนต์ ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้มากที่สุด 

2.การเผาไร่ เผานา

เกษตรกรบางคนมักง่าย เวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว ก็มักจะเผาทำลายไร่นาเพื่อทำการปลูกใหม่ทันที และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้รับมลพิษทางอากาศจนถึงทุกวันนี้ 

3.การเผาขยะ 

อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่น เพราะคนบางกลุ่มไม่มีการคัดแยกขยะ แล้วนำมาทิ้งในสถานที่ที่จัดเอาไว้ให้ แต่เลือกจะกำจัดด้วยการเผาแทน ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยเฉพาะขยะพลาสติกทั้งหลาย ยิ่งคนเผามากเท่าไหร่ ก็จะเป็นการสร้างผลกระทบได้มากเท่านั้น

ทั้ง 3 ข้อนี้ก็เป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศที่เห็นได้ชัดที่สุด และเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะอากาศ ความเป็นอยู่ของเราก็จะลำบากมากขึ้น เนื่องจากชีวิตต้องอยู่กับความเสี่ยงทุกวัน แล้วเราจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

วิธีการป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศ

1.ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้ง

ก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้ง ควรใช้ผ้าปิดปากให้เป็นนิสัย ซึ่งการเลือกใช้ผ้าปิดปากนั้น จะต้องเป็นชนิดที่สามารถกันฝุ่น PM 2.5 เท่านั้น ถ้าใช้แบบทั่วไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะอย่างไรฝุ่นก็เข้าร่างกายได้อยู่ดี

2.ดื่มน้ำบ่อยๆ 

เมื่อร่างกายของเรามีฝุ่นเข้าไปเกาะ ก็มักจะเกิดทำให้รู้สึกระคายคอ คันคอ กระหายน้ำอยู่บ่อยๆ ดังนั้นเมื่อคุณต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ก็ต้องหมั่นดื่มน้ำให้บ่อยมากขึ้นเพื่อที่จะให้น้ำเข้าไปชำระสิ่งสกปรกที่เกิดจากฝุ่นในลำคอออกไป

3.ไม่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง

การทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่นการวิ่งออกกลังกาย เป็นสิ่งที่ควรงดทันทีเมื่อต้องเจอกับปัญหามลพิษทางอากาศ เพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเราได้รับผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่ชอบออกกำลังกาย ก็ควรเปลี่ยนมาเป็นการออกกำลังกายในบ้านจะดีกว่า

4.งดเข้าพื้นที่เสี่ยง

หากมีพื้นที่ส่วนไหนที่เกิดฝุ่นเยอะๆ เช่น พ้นที่ก่อสร้าง หรือพื้นที่ที่มีกลิ่นจากการใช้สารเคมี ก็ควรจะหลีกเลี่ยงทันที ไม่ควรเข้าไป เพราะว่าจะทำให้เราได้รับอันตรายจากควันและไอเสียเหล่านั้นด้วย

จะเห็นว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และเกิดมลพิษขึ้น ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบกันทั้งนั้น ดังนั้นหากเราต้องการอยากจะให้สวภาพอากาศกลับมาเป็นเหมือนเดิม การงดทำลายสิ่งแวดล้อม และหันมาช่วยกันประหยัดพลังงาน ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยใหสภาพแวดล้อมกลับมาดีขึ้นได้ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้รถยนต์ ที่เกิดปัญหามากที่สุด